Temps de llegir

Proposta personal de campanya gràfica per a promocionar la lectura durant el temps lliure. La imatge pretén reflectir les diferents posicions del cos quan gaudim llegint i amb molta concentració.

Projecte personal

Ana Asunción