Tarot

Il·lustració per a la baralla de cartes de Tarot realitzada pels alumnes del curs 2021

Máster Ilustración Profesional Barreira