Postal de Nadal

Felicitació de Nadal que pretén evitar les representacions típiques del Nadal de la cultura americana i cristiana.

Projecte personal