ONU

Il·lustració per a l’Exposició organitzada per Amnistía Internacional en La Nau Los Derechos Humanos Ilustrados, València. En commemoració del 80 aniversari de la declaració universal dels drets humans de les Nacions Unides.

Amnistía Internacional