Ofelia sideral

Homenatge a una de les meues obres favorites. L’Ofelia de Millais

Projecte personal