Ni de camp, ni de ciutat

Il·lustració per a l’article d’Elisa Victoria a la Revista Salvaje número 12.

Revista Salvaje