La Guerra de las Salamandras

Il·lustració per a la promoció d’un clàssic de la literatura, La guerra de les salamandres, de Karel Capek.

Libros Fugitivos