Astro tarot

Portada per a la baralla de cartes de tarot dels alumnes del Máster en Ilustración Profesional.

Máster en Ilustración Profesional.